Ali Gemci
Ali Gemci
Yazarın Makaleleri
Alaüddevle Bozkurt Gadırhan’nın Ölümü ve Mezar Yerleri
Alaüddevle'nin ölümünü anlatan elimizde üç kaynak bulunmaktadır. Bunlardan ikisi Osmanlı kaynaklarıdır. Diğer kaynak ise şifahen anlatılan daha çok halk arasında anlatılan bir nevi menkıbedir. 1. kaynakta; beyaz bir at üzerinde oldukça...
Kahramanmaraş’ın Çileli Trafiğine Çare Ne?
Mesai saatlerinin bitimiyle Maraş'ta trafik çilesi başlıyor. Bazen bir ızdıraba bazen trajediye dönüşür ve en uysal insanlar bile kavgaya hazır bir hale dönüşüyor. Sabırsız, saygısız sürücülerin kornaları, bağırmalar, küfürler...
Uzun Oluk Hadisesini Bir de Benden Okuyun!
28 Ekim 1919 tarihinde Fransızlar Maraş'ı İngilizlerden devir alırlar. Fiilen Fransızlar 29 Ekim 1919'da Maraş içinde asayişe başlar. Fransızlar Maraş'a gelirken daha önce tehcir edilen Ermenileri de yanlarında getirmişlerdi....
Ahır Dağ mı, Ahir Dağ mı?
Halid Bin Velid komutasındaki İslam orduları 637 yılında Maraş'ı ele geçirdiklerinde o günkü Maraş'ta yaşayan kadim halk Aşir Dağ diyorlardı. Peygamber Efendimizin onlara benzemeyin hadisine uygun olarak önce şehrin adını Mer'aş...
Yanlış Bilinen Ermeni Efsanesi
Sanıldığının aksine 1020 yılında Bizans İmparatoru 2. Vasil tarafından Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan Ermenileri zorunlu tehcire tabi tutarak Maraş'a yerleştirdi. Bilindiğinin aksine Ermeniler Maraş'ın kadim halkı olmamakla birlikte...