Ayşe ÇİL
Ayşe ÇİL
Yazarın Makaleleri
Medeniyetin Adını Koymak
Zafer, adını koyanındır. Ad, meydana gelmiş olmaya karar verendir. Zira bir olay, adla sabitlenişinden yola çıkarak tekil bir zaman kurar. Kendilik bilinciyle irademizle vereceğimiz kararımızın sonucunda adını koyacağımız medeniyet, kendi...
Muhammed İkbal’de Din-İlim İlişkisi
Muhammed İkbal, düşüncelerini ortaya koyduğu konferanslarında, din ve ilim üzerinde ısrarla durmuştur. Bilimsel olarak tabiatı gözlediğimizde ve araştırdığımızda, ortaya çıkan bilimsel veriler dışında aynı zamanda bu gözlem bize,...
Kur’an’da Zaman Kavramı
Zaman, bir medeniyetin kurulması için öncelikle incelenmesi ve bilinmesi gereken kavramlardan biridir. Zaman kavramı, daha çok fizikte ve felsefede işlenmektedir. Fakat diğer bütün alanlarda da önemli bir yere sahiptir. Böylece bilimsel açıdan...
Ölüm Sezgisi
Hayattan bize kalan şey Yaptıklarımız be gülüm Hayatları üst üste koy Fark etmez yine var ölüm Biri, yaşamayı öğrenmek istiyorum artık, der. Bu, insanda var olan doğal bir istektir. Bu cümle, bir tek ölümle hesaplamaya girişildiğinde...
Tasavvuf
Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen Merdum-i dide-i ekvan olan ademsin sen Şeyh Galip İçe Dönüş Nedir? İnsanın kendini tanıması, bilmesi için bir iç yolculuğa çıkması şarttır. Bu yolculuk da iç gözlem vasıtasıyla olmaktadır....
Ölüm Rabıtası
Ölüm, beklenen sevimli bir oğuldur diyor Cahit Zarifoğlu, Yaşamak adlı anı kitabında. Ölüm, insan eğer sorgulanmaya her yönden hazırsa güzel görünür. Dünyada çekilen acıların ya da duyulan sevinçlerin geçici olduğu bilincine eşlik...
Aynalar
Barış ve adalet, diyor Galeano, insan olmanın anlamını bulduğu ideal fikirlerdir. Bunlar, yitik olan, dünyada azalmış olan Eduardo Galeano'nun vurguladığı iki önemli idealdir. Geçen aylarda kısa film festivalinde 'Umut” adlı film,...
Aynaya Bak ve Kendini Gör
O müminler ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Müminun suresi Yüzünü Batı'ya çevirdiğinden beri Türk insanı, kimliksizlik tehlikesiyle karşı karşıyadır. Aslında tam da aynı zamanda Batı dünyasında bilimsel aklın ve...
İnanç-Eylem Bütünlüğü
İdeal bir medeniyetin ilk şart inançsa, ikinci şartı o inancın gereği olan eylemdir. Bu, teoride ortaya konan bir meselenin aynı zamanda pratiğe dökülebilmesi, hayata geçirilebilmesi demektir. İnanç ile eylem arasındaki sıkı irtibat, her...
Ahlakın Temeli Üzerine
Ahlak, ideal bir medeniyetin en temel göstergesidir. Özü ile sözü bir olmak, yani söylediğini aynen uygulamaya çalışmak, insanoğlu için birinci kaidedir. İçinde bulunduğu kültürden beslenen insan, kendisine verilen yasalar çerçevesinde...
İdeal Bir Medeniyet
İdeal bir medeniyet, ilk olarak teori-pratik ilişkisi güçlü ve sıkı olan bir temel üzerine oturur. Gündelik hayatın akışı içinde sürekli önümüze, vicdanımıza dokunan meseleler çıkıyorsa, bu, medeniyet seviyesine gelmemiz çok zaman...
Her Değişim ve Gelişim, Özgür Düşünmekle Başlar
Bir eyleme geçmeden önce bizi engelleyen bazı durumlar vardır ki, gözle görülebilir değildir fakat bilfiil hayatımızın içinde öyle yer kaplarlar ki üzerinde yoğunlaşmadan onları kavrayamayabiliriz. Bu engellerin en büyüklerinden birisi...
Nefes Almak İstiyorum
Her iyi şey nezaketle gelir ve nezaket sanatla gelir ve sanat da kolay kolay gelmez (Norman Maclean) Adalet ve hürriyet kavramları kadim kültürümüzün içinde oluşmuştur. Fakat şimdiki durumda bizim için kayıptır. Bu kayıp, özellikle ilk batılılaşma...