Ümit PARSIL
Ümit PARSIL
Yazarın Makaleleri
Hobi Neyimize Gerek?
Biraz geç oldu tabii ama daha yeni anlayabildim ‘hobi' denilen şeyin ‘en çok' neye yaradığını. Hani şu özgeçmişlerimizde güzel görünsün diye yazdığımız türden hobiler değil bahsettiğim. Birileriyle tanışmak, yeni bir...
Sanatı İnceleyen Bilim Dalları
Sanatı konu alan bilimlerin sayıca çok olması, sanat olayının, içinde barındırdığı sayısız kavram ve inceliklerin zenginliğine bağlanabilir. Her bir alan, bunlardan bir veya birkaçını esas alarak çalışmalarını sürdürür. Bu alanlar...
Sanat ve İnsan İlişkisi - 2
Dil; insanın mülk olarak sonradan edindiği bir mal değildir. O, insanın tarihsel olarak mümkün olabilmesinin tek imkanı olarak insanın özündedir. Ancak, bu özün gerçekleştirilmeye ihtiyacı vardır.-Yani sahip çıkılmasına, tanıklığa;...
Sanat ve İnsan İlişkisi
Takiyettin Mengüşoğlu'nun belirttiği gibi, sanat, kendine özgü bir varlık alanı olarak görülmeyip, sadece bir tür etkinliğin adı olarak görüldüğünde, yani kendi bütünlüğü içinde ve insanla ilgisinde ele alındığında, sadece...
Sanat ve Güzellik
(Çanakkale Üniversitesi EFGSE Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Enver YOLCU Hoca'nın sohbetinden alıntılar) Konuya önce, 'güzel” ve 'güzellik” kavramlarını tanımlayarak başlayalım: Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile...
Sanatın Nesnesi Nedir?
Değerli sanatseverler bu sayıdaki yazımızda daha önce okumuş olduğum ve çevirisini Osman Canberk'in yapmış olduğu Henri Bergson' a ait bu güzel bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Sanatın nesnesi nedir? Eğer gerçek doğruca duyularımıza...
Kur'an’da Sanat ve Estetik
Kur'an-ı Kerim'de güzel sanatlarla doğrudan doğruya ilgili bir ayet mevcut değildir. Bununla birlikte, diğer bazı ayetlerin ışığı altında O'nun güzel sanatlara nasıl baktığını tayin etmek mümkündür. Bunun için önce "insan"ın...
İslamiyet ve Sanat
Günümüz İslâm dünyasında, yan yana getirmekte oldukça güçlükle karşılaşılan kavramlar arasında "İslâm" ile "Sanat" bulunmaktadır. Bugün İslâm ülkelerinin hemen hemen hepsinde, insanların bu iki kelimeyi bir arada düşünmekte bir...
İslâm'da Sanat ve Estetik
İnsanı en iyi tanımanın en iyi metotlarından birisi; ona iyi bir gözlemci sıfatıyla bakmak, hareketlerini kontrol etmektir. Ona böyle bir nazarla baktığımızda insanın, maddi ve ruhi olmak üzere iki dünyasının bulunduğunu ve bütün faaliyetlerinin...
Sanatta Multidisipliner Yapı
Multidisiplin sözlük anlamı: Bilimsel veya teknik alanda birden fazla bilim dalının bir arada kullanılması durumunu ifade eden kavramdır. 1945 yıllarında başlayan ve üretim araçlarındaki devrim sonucunda atom bombasının yapımı, elektronik...
Renklerle Tedavi
Renkler: Renklerin üzerimizde çok büyük etkileri vardır; zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal etkiler. Enerji merkezlerimiz bloke edildiğinde veya boşaldığında, vücudun mekanizması doğru çalışamaz ve bu da farklı konularda birçok probleme...